Hà Nội thuộc top 10 tỉnh, thành có tỉ lệ cài PC-Covid cao nhất cả nước