Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao thiết bị y tế phòng, chống dịch