Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô