Hà Nội tính lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly ở 10 dự án tái định cư