Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Ngày Pháp luật