Hà Nội triển khai giảng dạy nếp sống thanh lịch, văn minh cho cho trẻ em 5-6 tuổi

Hà Nội phấn đấu 100% trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhận biết được những hành vi đúng và đẹp, bước đầu có kỹ năng, thói quen theo chuẩn mực xã hội và văn hóa người Hà Nội.

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc 'Triển khai giảng dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2021-2025'.

Theo đó, căn cứ tài liệu 'Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội' dùng cho trẻ em 5-6 tuổi đã được biên soạn và giảng dạy, thành phố sẽ tăng cường giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, kỹ năng tự phục vụ, giúp cho trẻ em 5-6 tuổi chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp một. Tài liệu này được triển khai đồng bộ ở 100% lớp mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi và trẻ em 5-6 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thủ đô.

Mục tiêu của thành phố phấn đấu, 100% trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhận biết được những hành vi đúng và đẹp, bước đầu có kỹ năng, thói quen rèn luyện hành vi đẹp của bản thân trong đời sống hằng ngày theo chuẩn mực xã hội và văn hóa người Hà Nội.

Về việc này, các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp chặt chẽ với cha mẹ, người chăm sóc trẻ để dạy trẻ các kỹ năng, hành vi văn minh, thanh lịch trong các hoạt động của trẻ ở lớp, ở nhà và mọi lúc, mọi nơi. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non có hành vi, phong cách đẹp, là tấm gương về nếp sống thanh lịch, văn minh để trẻ em noi theo...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, kế hoạch cũng đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Triển khai in ấn, phát hành, tuyên truyền Tài liệu 'Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội' dùng cho trẻ em 5-6 tuổi; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi Hà Nội.

UBND thành phố giao các cơ sở giáo dục mầm non trực tiếp triển khai và thực hiện các nội dung của kế hoạch này theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã, bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi tại đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ, thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở giáo dục mầm non trao đổi đóng góp ý kiến kịp thời để công tác triển khai tổ chức hoạt động giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống cho trẻ em 5-6 tuổi nói riêng và trẻ em mầm non nói chung ngày càng đạt hiệu quả tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non theo quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt, phong cách đẹp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ năm học 2010-20211, thành phố đã biên soạn và đưa vào giảng dạy tài liệu' Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh' cho học sinh phổ thông trên toàn thành phố. Năm 2019-2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo biên soạn, thẩm định tài liệu 'Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội' dùng cho trẻ em 5-6 tuổi. Việc triển khai giảng dạy giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh từ lứa tuổi mầm non (5-6 tuổi) nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong việc giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho tuổi trẻ học đường của Thủ đô.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh từ lứa tuổi mầm non hướng tới tạo ra thói quen cho mỗi trẻ trong việc thể hiện các hành vi của bản thân trong đời sống hằng ngày sao cho đúng và đẹp; từ đó gieo mầm trong nhận thức của trẻ về nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Theo Tạ Hiển/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/giao-duc/ha-noi-trien-khai-giang-day-nep-song-thanh-lich-van-minh-cho-cho-tre-em-5-6-tuoi-20211222165143283.htm

Tags: trẻ mẫu giáo  |  văn hóa người Hà Nội  |  Học sinh Hà Nội  |  giáo dục mầm non  |