Hà Nội truy vết những người đi tập thể dục ở Hồ Tây liên quan đến ca F0 tại 40 Thuỵ Khuê