Hà Nội từ 21/9: Bỏ kiểm soát giấy đi đường, vẫn học online