Hà Nội đã tiêm phủ 95% vắc xin Covid-19 mũi 1, 40% mũi 2