Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học