Hà Tĩnh: Một công nhân đi xe máy từ Bình Dương về quê bị nhiễm Covid-19