Hà Tĩnh: Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 16 - 18 tuổi