Hà Tĩnh chỉ còn 4 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn