Hà Tĩnh lập tổ công tác vào tâm dịch đón người dân hồi hương