Hà Tĩnh nói gì về việc tạm hoãn chuyến bay chở người về quê tránh dịch?