Hà Tĩnh tập trung giải tỏa ách tắc cục bộ trên tuyến Quốc lộ 8A