00:00

Hạ sát Quan Vũ nhưng lại đem thủ cấp dâng cho Tào Tháo, Tôn Quyền rốt cục định thực hiện nước cờ thâm độc gì?

TIN LIÊN QUAN