Hải Dương: 34 bệnh nhân được điều trị khỏi, hai huyện không còn F1 cách ly