Hải Dương: Đi chăn bò, một phụ nữ bị sét đánh tử vong