Hải Dương: Nam sinh 12 tuổi dương tính với SARS-CoV-2 sau 8 lần xét nghiệm