Hải Dương đặt mục tiêu có trên 30 khu công nghiệp

Qua 18 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Hải Dương đã có 14 khu công nghiệp (KCN) đã được thành lập. Theo Định hướng quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hải Dương có trên 30 KCN với tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 10.000ha được phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng trao quyết định Chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 4 chủ đầu tư hạ tầng KCN: An Phát 1, Phúc Điền mở rộng, Gia Lộc, Kim Thành.

Chiều 7/5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các khu công nghiệp trong năm 2021 và trao quyết định chủ trương đầu tư, thành lập mới các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương cho biết, theo quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hải Dương có 18 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 3.517,19 ha.

Qua 18 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Hải Dương đã có 14 KCN đã được thành lập (bao gồm cả KCN mở rộng), với tổng diện tích KCN theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt là 2.567,33ha.

Trong 14 KCN đã được thành lập có 11 KCN đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và đang hoạt động với tổng diện tích quy hoạch là 1.732ha, tổng diện tích đất được bàn giao là 1.470,23ha; tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê là 1.018,23ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là trên 840ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các KCN đạt khoảng 82% trên diện tích đất công nghiệp được bàn giao; suất đầu tư đạt trên 06 triệu USD/01 ha đất công nghiệp; thu hút 12 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.120 tỷ đồng.

Đến nay, 11 KCN đang vận hành cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trạm xử lý nước thải tập trung hoạt động có lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đảm bảo nối mạng liên tục 24/24 giờ với Sở Tài nguyên và Môi trường, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn theo quy định; khí thải trong KCN được kiểm soát theo quy định, chất thải rắn bao gồm cả chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được thu gom và bàn giao cho các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái trao tặng cờ thi đua cho các doanh nghiệp xuất sắc.

Đầu năm 2021, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, thành lập thêm 4 KCN (bao gồm cả KCN mở rộng) và tiếp tục triển khai 2 KCN đã thành lập với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.097 ha, nâng tổng diện tích quy hoạch chi tiết KCN trên địa bàn tỉnh là 2.567ha. Các KCN này đều có định hướng thu hút những nhà đầu tư có năng lực, các dự án có vốn lớn với những ngành công nghiệp tiên tiến, công nghệ hiện đại, công nghiệp sinh thái, hạn chế tác động, ảnh hưởng đến môi trường nhằm tạo tiền đề xây dựng nền công nghiệp tuần hoàn - công nghiệp hiện đại - công nghiệp xanh.

Tỉnh Hải Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển KCN trong năm 2021 góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN. Chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch các KCN để đón dòng dịch chuyển đầu tư; đồng thời, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hiện hữu trong các KCN nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; chuẩn bị nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư; tổ chức hiệu quả các hội nghị xúc tiến đầu tư; tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; ban hành các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư... xây dựng một môi trường đầu tư bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Hải Dương.

Định hướng quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Hải Dương có trên 30 KCN với tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 10.000ha được phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tận dụng tối đa lợi thế địa lý về giao thông, lao động.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trao quyết định Chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 4 chủ đầu tư hạ tầng KCN: An Phát 1, Phúc Điền mở rộng, Gia Lộc, Kim Thành. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cũng đã trao quyết định của UBND tỉnh thành lập 4 KCN nói trên.

Thay mặt các doanh nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư, ông Phạm Văn Tuấn – Quyền Phó TGĐ Tập đoàn An Phát Holdings cho biết, để các KCN phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chính quyền tỉnh Hải Dương đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông; hỗ trợ doanh nghiệp tối đa về cơ chế, chính sách; giúp đỡ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Cùng với đó là sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ các bộ, ban, ngành trong quá trình phát triển xây dựng KCN tại Hải Dương.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

'Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền để các KCN mới được cấp phép sớm đi vào khai thác thuận lợi. Với tư cách là đại diện cho các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chúng tôi xin cam kết phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai xây dựng các KCN, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; và xây dựng, phát triển các KCN bền vững, hiệu quả' - ông Phạm Văn Tuấn khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hải Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát các khu công nghiệp hiện hữu, xem xét các khu công nghiệp mới; tích hợp vào quy hoạch tỉnh với tầm nhìn đến năm 2045 để làm cơ sở cho việc xây dựng các khu công nghiệp mới trong thời gian tới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc lấy hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

'Hải Dương cũng cần chỉ đạo sát sao việc giải phóng mặt bằng sớm bàn giao cho các nhà đầu tư; nâng cao chất lượng hạ tầng, các dịch vụ logistic; đồng thời, cần giải quyết dứt điểm các khó khăn trong triển khai các khu công nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Hải Dương trong hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nghiên cứu sửa đổi các quy định.' - Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết: 'Chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua, chúng tôi coi như là giai đoạn thứ nhất với nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích. Với việc triển khai 4 KCN mới hôm nay, chúng tôi xác định bước tiếp sang một giai đoạn mới với yêu cầu phát triển cao hơn về chất so với giai đoạn vừa qua'.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho rằng, để đón được làn sóng đầu tư FDI thứ tư đang đến với Việt Nam, việc đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các KCN của tỉnh Hải Dương phải thực sự có sự thay đổi về tư duy, cách thức xây dựng và quản lý theo tinh thần Nghị định 82 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Đó là, cần đa dạng hóa các loại hình KCN, như KCN hỗ trợ, KCN sinh thái, KCN đô thị - dịch vụ… nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư, đặc biệt là tạo ra một hệ sinh thái có tính chất cộng sinh giữa các doanh nghiệp trong một KCN tạo ra những giá trị mới làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong đó, Hải Dương đặc biệt chú trọng phát triển loại hình KCN đô thị - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, định cư ổn định lâu dài của hàng trăm ngàn lao động trong tỉnh, nhất là các lao động ngoài tỉnh, bảo đảm sự phát triển bền vững cho các KCN. Cùng với đó cũng cần nâng cao chất lượng đầu tư hạ tầng các KCN bảo đảm đồng bộ, hiện đại, quản lý chuyên nghiệp, có giá thuê hạ tầng cạnh tranh với các địa phương khác.

Cùng với việc xây dựng, phát triển các KCN, tỉnh Hải Dương cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư. Đồng thời, cũng thu hút đầu tư một cách có chọn lọc hơn vào các KCN, với mong muốn nâng cao tỷ suất đầu tư trên một đơn vị diện tích và hàm lượng khoa học và công nghệ cao hơn trong dòng vốn đầu tư.

'Thông điệp mà tỉnh Hải Dương muốn gửi tới nhà đầu tư, đó là: Chúng tôi luôn đồng hành với doanh nghiệp, sự thành công của các doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư hạ tầng các KCN thu hồi đất, GPMB, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sớm lấp đầy các KCN đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh; chúng tôi cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp về nguồn nhân lực cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc' – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nêu rõ./.

Theo Tin, ảnh: Hiền Hòa/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/kinh-te/hai-duong-dat-muc-tieu-co-tren-30-khu-cong-nghiep-580008.html

Tags: Hải Dương  |  Hải Dương Phạm Xuân Thăng  |  Bộ Kế  |  Trần Duy Đông  |  4 KCN  |  Kim Thành  |  Phúc Điền  |  Phạm Văn Tuấn  |  Phạm Xuân Thăng  |  Hải Dương Nguyễn Dương Thái