Hải Phòng: Có việc buông lỏng quản lý lái xe đường dài trong dịch COVID-19