Cập nhật tình hình Covid-19

Hải Phòng: Thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chính quyền Hải Phòng quyết định thành lập các tổ kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống các địa bàn rà soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm hạn chế theo cơ chế thường xuyên hàng ngày và đột xuất.

Chiều ngày 6/8, UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành và Tổ tuần tra, xử lý các vi phạm hành chính về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng thành lập 4 tổ kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa bàn quận, huyện

Theo đó, Tổ kiểm tra liên ngành sẽ trực tiếp kiểm tra, rà soát để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố theo cơ chế thường xuyên hàng ngày và đột xuất, đảm bảo sẵn sàng 24/7 theo chỉ đạo của UBND thành phố và ý kiến của Tổ trưởng.

Căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành và hành vi vi phạm xảy ra trong thực tế, Tổ trưởng có trách nhiệm phân công người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng vụ việc cụ thể. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt thì bàn giao cho chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo theo quy định.

Tổ kiểm tra liên ngành được lập làm 4 tổ theo nhóm địa bàn, gồm: Tổ kiểm tra số 1 kiểm tra 4 quận, huyện: Lê Chân, Dương Kinh, Kiến Thụy, Đồ Sơn. Tổ số 2 kiểm tra 3 quận, huyện: Hồng Bàng, An Dương, Thủy Nguyên. Tổ số 3 kiểm tra địa bàn Ngô Quyền, Hải An và Cát Hải. Tổ số 4 kiểm tra Kiến An, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Bên cạnh đó, thành phố còn thành lập 10 Tổ tuần tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do lực lượng Công an thực hiện. Tổ Tuần tra có trách nhiệm tuần tra, phát hiện các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố và công an thành phố.

Theo Minh Thư/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-thanh-lap-cac-to-kiem-tra-lien-nganh-xu-ly-cac-vi-pham-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19-20210806173902906.htm

Tags: xã hội  |  Hải Phòng  |  tin tức hải phòng  |  tổ tuần tra  |  COVID_19  |  tin mới hải phòng  |  dịch covid-19 hải phòng  |  Tổ kiểm tra xử lý các vi phạm hành chính  |  phòng chống dịch COVID- 19  |  tổ kiểm tra liên ngành  |  tin trong n