Hai bé trai đi bộ tìm cha đã được công an đưa về an toàn