Hai bệnh nhân Covid-19 tái dương tính sau nhiều lần âm tính