Hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đắk Lắk diễn tiến nặng