00:00

Hải cảnh Trung Quốc chặn tàu cảnh sát biển Philippines ở Biển Đông

TIN LIÊN QUAN