Hải cẩu đuổi theo thuyền đang chạy để xin ăn cá

Khoảnh khắc chú hải cẩu đáng yêu đuổi theo và nhảy lên đuôi thuyền xin ăn cá được các du khách ghi lại hôm 26/7 ở Cab San Lucas, Mexico.

Thứ năm, 29/07/2021 21:33

Thời sự

Đêm trắng 09:31

Đêm trắng

Thứ bảy, 25/09/2021 | 15:20