Hai giáo viên là F0, Lào Cai tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2