Hai học sinh là F1 của ca dương tính Covid-19, học sinh toàn TP Long Khánh nghỉ học