Hai khu dự trữ sinh quyển thế giới: Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng

Hai khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trong giai đoạn 2000-2020, Việt Nam đã được công nhận tổng cộng 11 , trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/hai-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-nui-chua-va-cao-nguyen-kon-ha-nung/741349.vnp

Tags: Khu dự trữ sinh quyển thế giới  |  Núi Chúa  |  Cao nguyên Kon Hà Nừng  |  Ninh Thuận  |  Gia Lai