Hai người bị sét đánh tử vong khi đang lưu thông trên đường