00:00

Hai nhóm ủng hộ và phản đối ông Trump 'choảng nhau' giữa New York

TIN LIÊN QUAN