Hải quân Mỹ có thể lập thêm hạm đội, đặt trụ sở ở Đông Nam Á

Thứ bảy, 19/12/2020 21:38

Quân sự