Hamas cảnh báo lệnh phong tỏa của Israel làm gia tăng căng thẳng