Hàn Quốc áp đặt trở lại quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19