Hàn - Triều nối lại đường dây liên lạc nóng sau hơn 1 năm cắt đứt

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Nhà Xanh ngày 27/7 cho biết Triều Tiên và Hàn Quốc vừa nối lại đường dây liên lạc nóng.

Thứ ba, 27/07/2021 14:41