Hàng chục học sinh nghi nhiễm COVID-19, học sinh Việt Trì và Lâm Thao tạm dừng đến trường