Hàng loạt quốc gia ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới Omicron