Hàng loạt trường học ở Lào Cai dừng dạy học trực tiếp từ ngày 6/12