Hàng trăm thầy thuốc áo lính lên đường hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch