Hàng vạn học sinh phải nghỉ học do mất điện, mưa lũ