Hành động dũng cảm của người phụ nữ trong thang máy

Một phụ nữ đã có hành động dũng cảm khi đứng chắn cửa thang máy chung cư không cho người đàn ông đưa xe đạp điện vào.

Chủ nhật, 16/05/2021 15:04

Thời sự

Lính Hóa học giữa tâm dịch 00:01:32

Lính Hóa học giữa tâm dịch

Chủ nhật, 20/06/2021 | 15:11