Hành trình phi thường của khám phá vắc xin chống Covid-19