Hậu Hoàng gây thích thú với gu ăn vận nổi loạn, hài hước