Heo chết do dịch, xã lệnh 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'