Hết 6 tháng từ ngày khỏi Covid-19, quy trình tiêm vắc xin thế nào?