Hiện đại hóa nền hành chính quân sự

Bộ Quốc phòng đã xây dựng lộ trình cải cách hành chính, kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử với những bước đi cụ thể, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng và yêu cầu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới.

Chủ nhật, 03/10/2021 14:44

Thời sự

Tự hào là bộ đội Cụ Hồ 11:55

Tự hào là bộ đội Cụ Hồ

Thứ năm, 20/01/2022 | 14:49