Hiện thực hóa cơ hội từ các FTA - Phần II: Tận dụng lực đẩy từ các FTA

Là cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện công tác đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các nhiệm vụ liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 17 FTA. Việc ký kết và tham gia các FTA đã mở ra thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam rộng lớn chưa từng thấy; gia tăng thu hút đầu tư FDI, cải thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Thứ hai, 25/10/2021 17:28

Thời sự

Lập công quyết thắng - Tập 7 08:55

Lập công quyết thắng - Tập 7

Chủ nhật, 28/11/2021 | 15:08
Vượt khó 14:45

Vượt khó

Thứ bảy, 27/11/2021 | 14:20