Hiệu trưởng nói gì về điểm chuẩn sư phạm 30,5, cao nhất cả nước?